Kategórie

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho - spoločne označenými ako "Zmluvné strany".

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu Lafare.sk je:


Ďalej len "Predávajúci".

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba s adresou dodania na území Slovenskej republiky, ktorá objedná tovar prostreníctvom e-shopu Lafare.sk. Ďalej len "Kupujúci".

Všetky zmluvné vzťahy uzavreté medzi Zmluvnými stranami sú v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.

Kupujúci zároveň súhlasí s použitím svojich osobných údajov pre kompletné vybavenie objednávky, pre potreby zasielania reklamných a propagačných materiálov Predávajúcim. Práva Kupujúceho sú uvedené v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.


2. Spôsob objednania tovaru

 • Kupujúci si vyberie tovar z ponuky elektronického obchodu Predávajúceho na stránke e-shopu Lafare.sk
 • Kupujúci si záväzne objedná tovar vyplnením objednávkového formulára so správnymi osobnými udajmi 
 • Kupujúci si vyberie spôsob platby a dodania tovaru
 • Kúpna zmluva je záväzná po potvrdení objednávky zo strany Predávajúceho
 • Kúpnu zmluvu je možné meniť, alebo upravovať po súhlase oboch Zmluvných strán


3. Práva a povinnosti zmluvných strán

Kupujúci je povinný:

 • prevziať objednaný tovar
 • zaplatiť za objednaný tovar a služby Preávajúcem pred prevzatím, alebo počas prevzatia tovaru v závislosti od spôsobu platby, ktorú si Kupujúci vybral
 • prekontrolovať neporušenosť obalu resp. samotný obal pri jeho preberaní

Predávajúci je povinný

 • dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve, a dohodnutej cene 
 • spolu s tovarom, alebo dodatočne na požiadanie Kupujúceho poskytnúť všetky dokumenty prináležiace k tovaru
 • poskytnúť Kupujúcemu potrebnú súčinnosť pri výbere tovaru a pri samotnom nákupe tovaru a v prípade nespokojnosti Kupujúceho s tovarom vybaviť reklamáciu tovaru

4. Platobné podmienky

 • ceny uvedené na stránke Lafare.sk sú konečné, ceny sú uvedené bez poštovného a balného, prípadne dobierky
 • Predávajúci nie je platca DPH
 • Kupujúci si vyberie spôsob platby - na dobierku, platba pri prevzatí, alebo bankovým prevodom na účet Predávajúceho
 • Pri platbe bankovým prevodom je objednávka expedovaná po prijatí úhrady vystavenej faktúry na účet Predávajúceho
 • Pri platbe vopred bankovým prevodom Predávajúci rezervuje objednaný tovar maximálne 3 pracovné dni nasledujúce po prijatí objednávky. V prípade že faktúra za tovar nie je v lehote uhradená, vyhradzuje si Predávajúci po oznámení Kupujúcemu odstúpiť od kúpnej zmluvy


5. Dodacie podmienky

 • Predávajúci tovar expeduje do 3 pracovných dní od prijatia objednávky pri platbe na dobierku alebo do 3 pracovných dní od prijatia platby na účet v prípade platby vopred bankovým prevodom a tiež v závislosti od dostupnosti tovaru na sklade Predávajúceho alebo dodávateľov predávajúceho
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu dodacieho termínu v prípade nepredvídateľných udalostí a takisto sa zaväzuje o tomto Kupujúceho bezodkladne informovať
 • Predávajúci odošle objednaný tovar na adresu uvedenú v objednávkovom formulári, ktorá nemusí byť totožná s fakturačnou adresou
 • V prípade neprebrania tovaru odoslaného na dobierku, má Predávajúci právo v zmysle týchto Obchodných podmienok požadovať preplatenie nákladov na poštovné a balné do výšky 12€


6. Vrátenie tovaru bez udania dôvodu

 • Objednaný tovar možno vrátiť bez udania dôvodu do 7 dní od prebratia zásielky
 • Peniaze budú vrátené na Vami požadovaný bankový účet
 • Zásielka vrátená Predávajúcemu musí byť nepoškodená, zabalená v pôvodnom obale a bez znakov používania, v opačnom prípade bude tovar vrátený na náklady Kupujúceho naspäť
 • Nákladu na dopravu pri vrátení tovaru hradí Kupujúci
 • Kupujúci má právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu podľa Zákona č. 102/2014 Z.z. - Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov


7. Záruka a Reklamačné podmienky

 • Záručná doba na tovar je 24 mesiacov,  v prípade ak nie ja na konkrétnom výrobku uvedené inak priamo od výrobcu tovaru. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho
 • Pre uplatnenie reklamácie je potrebné vyplniť reklamačný protokol, ktorý je dostupný na stránke Lafare.sk v sekcii "Reklamácie"
 • Reklamácie bude vyriešená v lehote 30 dní od prijatia reklamačného protokolu a reklamovaného výrobku
 • Kupujúci hradí poštovné náklady na zaslanie tovaru na reklamáciu
 • Nesprávne zvolená kozmetika vzhľadom na typ pleti alebo vlasov nie je dôvodom na reklamáciu
 • Za vady alebo poškodenia tovaru počas prepravy tovaru neručíme, nárok na náhradu si Kupujúci musí uplatniť u poskytovateľa prepravných služieb


8. Ochrana osobných údajov

 • Osobné údaje zadané na stránke Lafare.sk nebudú poskytované tretím stranám a cudzím subjektom bez písomného súhlasu Kupujúceho podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • O zmenu alebo zmazanie osobných údajov je možné požiadať telefonicky, mailom, alebo priamo online na stránke Lafare.sk


9. Záverečné ustanovenia

 • Kupujúci berie na vedomie, že práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa
 • Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok Predávajúceho prečítal a oboznámil sa s ich obsahom.


Obchodné podmienky aktualizované 22.11.2016